Jdi na obsah Jdi na menu
 


ufo

Historie
Amatérská fotografie zobrazující údajný létající talíř
Fotomontáž - UFO vložené do digitální fotografie
Kromě několika pasáží z historických textů, které jsou interpretovány jako popis setkání člověka s UFO, vzrůstá silně zájem veřejnosti o tyto jevy v období po 2. světové válce. Zpočátku je centrem hlášených pozorování především oblast USA, postupně jsou však hlášena pozorování UFO prakticky ze všech oblastí Země. Do současnosti je ze zaznamenáno několik desítek tisíc hlášení o setkání s UFO.
Většina těchto pozorování (uvádí se okolo 90 - 97 %) má racionálně vysvětlitelný původ, existuje však řada pozorování, kde se nepodařilo příčinu hlášeného jevu určit. Z nejznámějších historických pozorování UFO lze uvést tyto:
 • Novodobá éra UFO začala v roce 1947. Toho roku americký obchodník Kenneth Arnold letěl 24. června svým soukromým letadlem nedaleko hory Mount Rainier ve státě Washington. Nahlásil, že spatřil devět velmi jasných objektů letících neuvěřitelnou rychlostí před štítem hory Rainier směrem k blízké hoře Mount Adams. Jeho pozorování získalo vzápětí velký ohlas ve sdělovacích prostředcích. Arnold později o objektech řekl, že letěly jako talíře, když je hodíte nad vodu, že byly ploché jako pekáč na koláče, že měly tvar půlměsíce, vpředu oválného a vzadu vypuklého a že vypadaly jako velký plochý disk. Tento jeho popis vedlo k lidovému označení neznámých létajících strojů jako létajících disků či létajících talířů.
 • Patrně nejdiskutovanější případ je z 2. července 1947 z města Roswellu v Novém Mexiku v USA. Na obloze byl tehdy pozorován předmět ve tvaru disku a místní farmář prý poté našel na svém pozemku vzdáleném asi 110 km od Roswellu vrak létajícího talíře. Oznámil svůj nález policii, která společně s armádou místo obklíčila, vrak odvezla na neznámé místo a snažila se celou věc utajit před sdělovacími prostředky. Ještě dlouhá léta poté s v novinách objevovaly články, které přinášely výpovědi "svědků" kteří se údajně podíleli na výzkumu vraku i mrtvé posádky létajícího talíře prováděném na letecké základně Wright Field v Daytonu. Událost se stala námětem několika knih i filmové předlohy, avšak americká armáda dodnes celou záležitost kategoricky popírá a prohlašuji ji za výmysl senzacechtivých novinářů.
8. července 1947 vydala armáda tiskové prohlášení, že se jednalo o katastrofu létajícího talíře, druhý den prohlášení odvolala a mluvila o meteorologickém balónu, v roce 1994 vydala rozsáhlou zprávu, která předmět prohlásila za americký špionážní balón z projektu Mogul. Tento případ je tedy zajímavý i v kontextu následující kapitoly: lze říct, že událost měla (postupně) dvě přirozená (oba balóny) a dvě spekulativní vysvětlení (létající talíř a mezi lety 1947 a 1994 utajovaná letecká zbraň, i když ne toho typu o kterém toto vysvětlení obvykle mluví).
 • Tvrdí se, že americký astronaut Frank Borman vyfotografoval neznámý předmět, který sledoval jejich kosmickou loď Gemini 7 v roce 1965.
 • V roce 1990 byla především v Belgii a Francii hlášena rozsáhlá řada nočních pozorování trojúhelníkových létajících předmětů se se světly v rozích. Představitelé belgické armády přitom důrazně popřeli, že by mohlo jít o zkoušky nového typu letadla. Tato tzv. "Belgická UFO" byla posléze pozorována i na jiných místech, v České republice to bylo například v roce 2005 v Kladně nebo Otrokovicích.
 • V ČR došlo údajně k největšímu kontaktu s UFO 12. července 1987 na Vranovské přehradě, kde vrtulník československé armády pronásledoval stříbrný předmět doutníkového tvaru o velikosti 10 - 15 m. Všechny zprávy o tomto incidentu pocházejí pouze z ústního podání účastníků incidentu a oficiálně nebyly nikdy potvrzeny. K podobnému incidentu prý došlo i 6. července 1983 v Polsku, kdy nad mořem ve vzdálenosti asi 50 km od pobřeží pozorovala posádka polského vojenského letadla tmavý válcovitý předmět o délce asi 6 m a průměru přibližně 2 metry.
 

[editovat] Druhy UFO

Neidentifikované létající objekty se obecně třídí do několika skupin:
Doktor J. Allen Hynek vytvořil systém kategorizace UFO podle podmínek během jeho pozorování. Za první rozřazovací kritérium považoval vzdálenost od neidentifikovaného předmětu. Pokud je větší než 500 stop (cca 150 metrů) dělí se UFO do těchto tří kategorií:
 • Noční světla (Nocturnal Lights, NL): viděné v noci
 • Denní disky (Daylight Discs, DD): viděné za denního světla
 • Radarové/vizuální případy (Radar/Visual Cases, RV): zaznamenané radarem i očitými svědky
V případě, že se svědek octne ve vzdálenosti menší než 500 stop (150 metrů), spadá podle Hynka svědectví do kategorie blízké setkání (Close Encounter, CE):
 • Blízké setkání prvního druhu (CE1): svědectví UFO, které nezanechalo žádné stopy
 • Blízké setkání druhého druhu (CE2): svědectví UFO, které zanechalo stopy nebo bylo zaznamenáno na radaru
 • Blízké setkání třetího druhu (CE3): svědectví UFO a jeho posádky
UFO nerozdělujeme podle původu, protože jejich původ je neznámý. Můžeme je však obecně dělit podle původu předpokládaného. (Musíme si však uvědomit, že pokud nějaké UFO dokážeme jednoznačně podle původu zařadit, tím automaticky ve většině případů jevem zvaným UFO být přestává.)
 • Třída A (tzv. hlavní třída): UFO vzniklé zcela nebo částečně působením dosud neznámých nebo nedostatečně vysvětlených přírodních sil a zákonů
 • Třída B: UFO vzniklé kombinací známých přírodních sil a vysvětlitelné kombinací známých přírodních zákonů
 • Třída C: UFO mimozemského inteligentního původu
 • Třída D: UFO pozemského inteligentního původu
UFO inteligentního původu můžeme dále dělit na
 • technického charakteru
 • energoinformačního (psychotronického) charakteru
 • relativně materiálního charakteru
 • relativně nemateriálního charakteru (např. projekce UFO z vyššího prostoru)
 • časově, prostorově, resp. časoprostorově přítomného charakteru
 • průnik či průmět z jiného času, prostoru (např. paralelního prostoru) resp. časoprostoru
 • armádního či špionážního charakteru
 • civilního charakteru
UFO technického charakteru může být řízeno
 • živou posádkou lidské nebo srovnatelné mimozemské inteligence
 • posádkou zvířecí nebo nižších organizmů
 • dálkově
 • elektronicky
 • biokyberneticky, rep. umělými biologickými systémy
 • psychotronicky
 • kombinovanou technikou
 

[editovat] Pokusy o vysvětlení

Vzhledem k mimořádnému zájmu sdělovacích prostředků byly vládami všech zainteresovaných států (především USA) ustanoveny různé komise a výbory které měly vnést jasno do otázky původu nevysvětlených fenoménů UFO.
Patrně největším z těchto projektů byl Projekt Blue Book, který pod patronací a finančního zabezpečení vlády USA v letech 1952 - 1970 prozkoumal více než 10 000 hlášení o výskytu UFO na území USA. Výsledkem této velmi obsáhlé odborné studie však bylo konstatování, že ve více než 90 % případů lze hlášená pozorování zcela racionálně vysvětlit přírodními jevy a úkazy. Přesto však zbývá přibližně 3 % hlášení, pro která nebylo uspokojivé vysvětlení nalezeno a zůstávají dodnes záhadou.
Český badatel Aleš Hruška dokázal shromáždit ve své knize [1] řadu důkazů (strukturálně-funkčních souvislostí) upozorňujících na skutečnost, že s nejvyšší pravděpodobností je podstata hlavní třídy UFO totožná s podstatou pravých obilných kruhů (CC), podvodních světelných jevů a světelných jevů nad menhiry, resp. některými extrémními geopatogenními zónami. Několik badatelů upozornilo také na souvislost s mnoha případy jevu známého jako tzv. kulový blesk.
Při podrobnějším studiu hlášení o pozorování UFO se setkáváme s často se opakujícími příčinami vzniku pozorovaného jevu. Jsou to především:
 

[editovat] Přirozená vysvětlení

 • pozorování letadel zvláště při startu nebo přistávání, vzducholodí nebo meteorologických balonů v neobvyklém nasvícení nebo pozorované pod zvláštním úhlem
 • pozorování raket, družic často v okamžiku jejich zániku v atmosféře
 • atmosférické jevy jako neobvyklý tvar mraků, sluneční a měsíční hallo, polární záře, krystalky ledu ve vysokých vrstvách atmosféry a mnohé další
 • astronomická tělesa - Měsíc, planety (hlavně Venuše), hvězdy
 • kulový blesk
 • hořící bahenní plyny
 • pád meteoru
 • světla reflektorů nebo laserových efektů odražená mraky, vzdálený ohňostroj…
 • hejna tažných ptáků
 • halucinace
 • úmyslné falešné hlášení s cílem finančního zisku, vlastního zviditelnění nebo i duševní poruchy
 • fotomontáže či vytváření falešných důkazů
 • malý objekt blízko objektivu působící jako velký v pozadí (hmyz, pták, prachové částečky, nečistota na objektivu aj.)
 • malý objekt ve sluneční koróně působící jako velký v pozadí (hmyz, ochmýřená semena aj.)
 • chyba na fotografickém materiálu
 • chyba při vyvolávání
 • chyba při elektronickém zpracování
 • neúmyslná dvojitá expozice

Pokud se však nějaké výše uvedené vysvětlení nenalezne, nabízejí se následující vysvětlení:
 

[editovat] Spekulativní vysvětlení

 • zkoušky vysoce utajovaných letadel založených na nově vyvinutých technologiích nebo nových principech pohonu (teorie spiknutí).
 • dosud neobjevený, resp. (oficiální či neoficiální vědou) nedostatečně prokázaný přírodní úkaz
 • návštěvy kosmických lodí cizích vesmírných civilizací
 • návštěvy lidí z budoucnosti, schopných cestovat v čase
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář